تسلیت

سالرروز وفات حضرت فاطمه معصومه(س) این گوهر بی‌مانند امام موسی کاظم (ع) بر همه تسلیت باد.

 و  در پی برادر در راهی دراز و دست نیافت آخر دیدار با آن تابناک

و چه سخت بود این راه دراز از مدینه تا ......

و آنگاه با رسیدن به نزدیکی قم و بیماری و در تنهایی و لبیک گفتن ندای آخر..

و امروز هر که را قبرش زیارت نماید در شک نیستیم که بهشت وعده اوست چرا که تکه‌ای از بهشت است آنجا.

و همچنان غمیگین تا رسد روز وصل

/ 3 نظر / 3 بازدید
دانشمند

به تاريکی شب به سبزی بارگه جدش و به سفيدی روح پاک پدرش