کلاس

                                   بنام یاور  مخلوقات                               

نشسته‌ایم.

نشسته‌ایم در این گوشه همان میزهای قدیمی٬ همان نیمکت‌های خشن

استاد آن بالا می‌گوید

از درس٬ از مشق٬ از کتاب و.... از هرچی که می‌تواند.

گوش دهید................. اینجا کلاس درسهانجام دهید.

بنویسید.

چکار می‌کنی؟

گوش بده.

هیس.!!!

بچه‌ها دقت کنید.

اینجا را گوش کن.

حرف نزن.

دارم افکارم را جمع و جور می‌کنم.

که باز کنار دستی مرا از خودم دور می‌کند.

فکر دیگری مرا گرفتار می‌کند٬ باز سخن معلم در من اثر می‌کند.

اینبار دارد تهیه گزارشات را می‌گوید.

اینطور ردیف به گزارش اضافه کنید.

طول فیلدها را اینجا کم و زیاد کنید.

در دوره‌های قبلی چنین بود...... امروز چنین باید باشد.

شماره گزارش را عوض کنید.

حالا اینتر کن.

گزارش تهیه می‌شود...............

کلاس هنوز بوی کلاس دارد

کلاس هنوز بوی کلاس  دارد!!.

همان میز .

همان صندلی.

همان یادگیـــــــــــــــــــری.

همان نمی‌دانم.

کمی فرصت می‌خواهم.

کلاس هنوز بوی کلاس  دارد.!

/ 0 نظر / 3 بازدید