# عمومی

همین

به نام حقیقت دیدن به همین سادگی گفتار به همین شیرینی رفتار به همین سنگینی کس چه دیده از او کاری به جز همین حرافی
/ 0 نظر / 75 بازدید