# بیاض

مظلوميت

                                           بسم رب شهدا                                             آنچه كه من راجع به ايشان متأثر هستم، شهادت ايشان در مقابل آن ناچيز است، مظلوميت ايشان ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 7 بازدید