بحرین در بحران

یا حق الیقین

از زمانی که در میدان تحریر مصر تجمعات بر ضد نامبارک شروع شد می‌رود که یکسال بشود.

و این یعنی اینکه بعضی از خواسته‌های انقلابیون ببار نشسته اما زمانی نگذشت که این خواسته بحق مردمی دیگر کشورهای عربی در دست خودکامکان را گرفت.

یکی از این کشورها بحرین بود همین بحرینی که زمان زیادی از جدا شدنش از ایران نمی‌گذرد(سال 1350 شمسی)برای غارت بیشتر باید دست یک اقلیت وهابی از آل سعود بنام آل خلیفه بی‌افتد

چون روباه پیر می‌خواست.بحرین

و شاه ایران هم آنرا بقول خودش عروس کرد.

و حالا مردم شیعه این کشور بدست حکام جایر و پلید دست نشانده انگلیسی کشته می‌شوند.

مردم هیچ حق انتخابی ندارند همانطور که می‌دانیم حق انتخاب و حقوق بشر از نظر غرب و روباه پیر یعنی تامین منافع آنها!

حق مردم بحرین در این میان یعنی فقط سکوت و دیدن چپاول کشورشان و منابع‌اشان بدست یک عهده وهابی که خود را حاکم مطلق این کشور بدانند.

دنیایی که در آن حق انتخاب حاکم وجود ندارد برای ما که هر سال انتخابات داریم تقریباً بعید بنظر می‌آید

ولی این یک امر محال نیست و امروز وجود دارد و تعجب هم ندارد همه هم می‌دانند که دنیایی وارونه ساخته شده است.

با شعارهای زیبای حقوق بشر،دمکراسی و.....

اما اینها جز یک پوسته و یک پوشش برای چپاول و برای فشار بر مخالفان و غیره چیزی نیست.

مردم بیدار شده عرب و غیر عرب دهان باز کرده‌اند و حق انتخاب را مطالبه می‌کنند

اما حکام دستنشانده غربی گلوله و گاز فلفل و اشک‌آور و خفه کننده تقدیم می‌کنند

جزیره دیگر نمی‌تواند با این حکام بسر کند

چه یمن و چه بحرین

حکام باید برای خود فکری کنند.

هنوز خبر شهادت کودک 5 روزه منتشر نشده که حمد آل خلیفه با کامرون در کاخ های بریتانیا دست در دست هم برای فروش سلاح ضد شورش و کشتار بی‌گناهان قرارداد می‌بندند آیا این حرکتها و این خنده‌ها می‌تواند سلاطین مستبد را نجات دهد.

بنظر من حاکمی که خون مظلوم حق طلبی را بزمین بریزد ادامه نمی‌یابد هرچند که بخندد و قرارداد و پیمان با شیطان ببند.

حقی که امروز در بحرین مطالبه می‌شود همان حقی است که مردم ایران در سال1357 مطالبه کرد و به آن رسید

و بحرینی‌ها هم بزودی به آن خواهند رسید

مردم بحرین هم باید متوجه باشند که نتیجه مبارزه آنها دست‌یافتنی است و هرچه گرانتز بدست آید سخت‌تر از دست می‌رود.

همانطور که در مصر زود بدست آمد ولی هنوز تا رسیدن به حق باید با یک عده دیگر از مستبدین مبارزه کنند هنوز برای دسترسی به حق خود باید برگردند به میدان تحریر و حق خود را و سرنوشت خود را درخواست کنند.

روزی که فجری از سپیده بدمد و دیوی دیگر سرنگون شود دیری نخواهد پایید اانشاءالله.

خداوندا!  ظالمان حاکم بخصوص آل سعود و آل خلیفه و علی عبدالله صالح را هر چه زودتر نابود

و پشتیبانان آنها بخصوص اسرائیل و غرب را در مشکلات خود آفریده فرو ببرد

آمین یا رب‌العالمین

/ 0 نظر / 9 بازدید