انتظار

آخر این چشم براهی به پایان خواهد رسید. او خواهد آمد. چشمان بی‌فروغمان را نورانی می‌کند. ای مولای، ما را دریاب. انتظاری کشیده‌ام بسیار سخت. سالهاست که بی تو بسر کرده‌ایم حالا سخت محتاج شده‌ایم. همه کارهایمان با گره روبرو شده است. خدایا تو وعده‌ی منجی داده‌ای، پس او خواهد آمد راهی که باید طی کنیم را نشانمان ده. آیا این طریق ما را دشوار آید باید چه قولی داد. قول دهیم که استوار و پابرجا در راهت قدم نهیم. خواهیم کرد. پس قدم رنجه نما  پیش آی که این منظر محل اقدام توست. بردِینمان میفزا که توانمان نخواهد بود.ای مولای، رهنما و نجات بخش بنمای که خواهی آمد همین زودی‌ها ما در انتظارت می‌مانیم. خدایا چه خوب بود که زود آید و ما را برهاند از عطش عدالت. چه مفرح باشد.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید