سخن21

 یا هو

 

حضرت رسول اکرم (ص): دوستی با ما باعث ریز گناهان می شود، آنگونه که باد برگها را می ریزد.

حضرت علی علیه السلام: هر کس بخاطر خدا از چیزی بگذرد، خدا بهتر از آنرا به او عنایت می کند.

امام رضا علیه السلام: هر کس اندوه مومنی را برطرف کند، خداوند در قیامت اندوه را از قلبس دور می کند.

سخن20   سخن19   سخن 18  سخن17   سخن16   سخن 15   سخن14   سخن 13  سخن١٢   سخن11  سخن10    سخن9   سخن٨  سخن ۷  سخن ۶   سخن۵   سخن۴     سخن٣    سخن۲     سخن1   

/ 0 نظر / 16 بازدید