سخن 23

هوالحق

امام جعفر صادق علیه السلام:

عفو و گذشت زکات پیروزی است.

رفتار برادر ایمانی خود(نه دشمن) را به بهترین وجه تفسیر و برداشت کن!

اگر باطن آدمی اصلاح شود، رفتارش محکم و دلچسب خواهد بود.

هرکس از شما به بلایی مبتلا شود و صبر کند، اجرش مثل هزار شهید است.

سعی کردن در برآورده کردن حاجات مومنین بهتر است از هفتاد مرتبه طواف خانه خدا.

دل حرم خداست در حرم، غیر خدا را منشان.

انسان عارف، چهره باز و خندان و دلی حزین و ترسان دارد.

پشیمانی از گذشت، برتر از پشیمانی از کیفر دادن است.

دقت و تفکر در علوم،عقل را بارور می‌کند.

سخن 22    سخن21    سخن20   سخن19   سخن 18  سخن17   سخن16   سخن 15   سخن14   سخن 13  سخن١٢   سخن11  سخن10    سخن9   سخن٨  سخن ۷  سخن ۶   سخن۵   سخن۴     سخن٣    سخن۲     سخن1   

/ 0 نظر / 17 بازدید