پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1397

همین

به نام حقیقت دیدن به همین سادگی گفتار به همین شیرینی رفتار به همین سنگینی کس چه دیده از او کاری به جز همین حرافی
/ 0 نظر / 69 بازدید