پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1391

ساده

یا احد نشسته در خود هستم؟ نیستم! در اندیشه‌های دور بر هم گردیده صدایم بنویسم؟ ننویسم! دلم هیچ میزانی ندارد آخر این هم شد تصمیم انجام دهم؟ ندهم دورتر ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 41 بازدید