پست های ارسال شده در دی سال 1389

سخن6

یا قیوم   هرکس خداوند را عبادت کند مجبور نمی‌شود دیگران را بندگی کند       سخن 5   سخن۴     سخن٣    سخن2     سخن1
/ 2 نظر / 76 بازدید