پست های ارسال شده در مهر سال 1389

آزادگان سرفراز انار

بنام آزادی دهنده حمید اسامی آزادگان سرفراز شهرستان انار بر اساس حروف الفبا 1 آزاده علی اسماعیلی غلامرضا * 2 آزاده غلامرضا انارکی محمدی جواد * 3 آزاده علی پورگنجی عبداله * 4 آزاده حسین جعفری پور اکبر * 5 آزاده حسن رئیسی   * 6 آزاده عباس رئیسی حسین * 7 آزاده اسداله رضوی اناری سیداحمد * 8 آزاده محمد عرب زمانی فرهاد * 9 آزاده مهدی عسکری   * 10 آزاده علی عسکری کیومرث * 11 آزاده احمد محمدنیا جواد * 12 آزاده حسین مهرابی   * 13 آزاده احمد میرزایی اناری عباس *
/ 0 نظر / 34 بازدید

رمز پیروزی و شکست ملتها

بنام فاتح قلبها .... فَانظُروُا کَیفَ کَانوا حَیفُ کانتِ الاَفلاءُ مُجتَمِعةً، وَالاَهوَاءُ مُوُتِلفَةً، وَالقُلوبُ مُعَتَدِلَةً، وَالاَیدیِ مُتَرَادِفَةً وَالسُّیوُفُ مُتَناصِرَةً وَالبَصائِرُ نافِذَةً وَالعَزائِمُ ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 26 بازدید