پست های ارسال شده در مرداد سال 1388

مناجات

                                  ای پوشاننده عیب‌ها                         ای نهایت مهربانی٬ ما را آن ده که آن به. ای ستار العیوب٬ بپوش سیرت و صورت پر ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 24 بازدید