پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1386

راهنما

                   یــــــا هــــادی                       از هوس بدور شده؛ نزديك به خطر، همچنان در نگاهش عشق موج مي‌زند. مي‌گويد مرا درياب. وقتي ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 22 بازدید

قطرات نمك

                             یا محبوب                                     داریم توي پياده رو خيابان قدم مي‌زنيم. عصر است وهوا كمي دم كرده. خوشحال از اينكه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 25 بازدید

تبريک

امروز :                                              روز  ملی                                                                                                         خلیج همیشه فارس                                         برهمه ایرانیان مبارک باد                      وآغاز عملیات بیت المقدس بر همه فجر آفرینان ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 25 بازدید