اقتصاد مقاومتی2

یا عادل

آیا اقتصاد مقاومتی خیلی سخت است؟

کافی است وقتی غذایتان را خوردید الحمدلله نگفته یک لقمه فقط یک لقمه ته ظرف خود را پاک کنید و نوش جان. سپس الحمدلله...

ببینید چقد خوردن غذا با مزه تر شده و در شستن ظروف چقدر سرفه جویی مواد پاک کنند!

در این حال محیط زیست نیز از آلودگی چربی زیاد و مواد شیمیایی شوینده کمتری زیان می بیند. البته خوردن خود را چند لقمه قبل از سیری قطع کنید اضافه غذا را برگردانید و سپس با یک لقمه نان ته ظرف را از چربی و مواد مانده پاک کنید و نوش جان.... در این حال یک حکم حکیمانه اسلامی را رعایت کرده اید.

هیچ ظرفی پر کردنش مضرتر از معده نیست.

به همین سادگی مقاومت در اقتصاد کلید خورده!!

همین!!

به همین سادگی.!

اقتصاد مقاومتی1

/ 1 نظر / 12 بازدید
ریزه قند

سلام.ودرسته...تاحالااینجوری بهش فکرنکرده بودم...