حرم شیبتی علی النار

                                       بنام خداوند بخشنده مهربان                                              

ماه رجب ماه مغفرت است پس بسیار بگوید:

"استغفر الله و اسئله التوبة"

 

و بخوانیم دعای مخصوص این ماه را٬ بعد از هر نماز؛

پس:"

یا من ارجوه لکل خیر،

پس بهترین فرصت در این ماه ما رسید

و امن سخطه عند کل شر،

یا من یعطی الکثیر بالقلیل،

یا من یعطی من سئله،

یا من یعطی من لم ‌یسئله

و من لم یعرفه تحننا منه و رحمة،

اعطنی بمسئلتی ایاک،

جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الاخرة،

واصرف عنی بمسئلتی ایاک،

جمیع شر الدنیا و جمیع شر الاخرة،

فانه غیر منقوص ما اعطیت،

و زدنی من فضلک یا کریم

یا ذاالجلال و الاکرام،

یا ذاالنعماء و الجود،

یا ذاالمن و الطول،

حرم شیبتی علی النار."

~~~التماس دعا~~

/ 2 نظر / 3 بازدید
الهام

از شما ممنونم که اين دعای بسيار دل نشين را در وب سايت نوشته تا همه ی مومنان از آن بهره ی کافی ببرند. با تشکر