نمیشه

یا رب العالمین

نمیشه آنچه ما می خواهیم بشه!

دلمان می خواهد دنیا بدون جنگ و خونریزی باشه

....ولی همه در حال کشتارند...

...داعش زن و بچه را جلو پدر و پدر را جلو بچه و بچه را جلو مادر سر می بره یا به رگبار می بنده

و می گوید دارد قانون اسلام را پیدا می کند

آدم به ملا عمر بگوید روت سفید.

اسرائیل غزه را زیر راکتها گرفته زن و کودکها را می کشد

رژیم کودک کش

آمریکا و انگلیس و .... او را محق می دانند و پشتیبانی می کنند

و تازه می گویند مثل آمریکا که در ژاپن پمب اتم انداخته آنها هم حق دارند آدم بکشند.

القاعده توی سوریه مردم را می کشد با موشکهای اهدایی آمریکا از سراسر دنیا تروریست ریخته می خواهند در آینده سوریه حکومت کنند این افراد چگونه چنین تصوری دارند

کشتن و غارت

سربریدن و مثله کردن و...

هر جا کشتار است

آمریکا و اذنابش هم هستند

از هیچ کمک مادی و اطلاعاتی دریغ نمی کنند

با بمب و عملیات انتحاری و هر نوعی که بشود بشری را کشت

این نتیجه چیست؟

علم و دانش بدون تزکیه و اخلاق

آنچه را که بعضی آنرا سرمنزل مقصود و منظور می دانند

کاش میشد که اینها نمی شد

یک جهان بدون جنگ داشتیم

بدون سلاح و کشتار

ولی نمیشه که بشه!

ما را چه تقصیر؟!!!!!!!!

/ 2 نظر / 13 بازدید
aj

درسته