بپرهیز

یا هو

امیر مومنان علی علیه‌السلام به «حارث همدانی» می نویسد:

بپرهیز از هر عملی که صاحب خود را خشنود سازد اما برای عامه مسلمین ناخوش و زشت آید.

بپرهیز از هر عملی که در پنهان انجام شود و در آشکار، باعث شرمندگی شود.

بپرهیز از هر عملی که وقتی از آن بپرسند، صاحب عمل انکار کند یا عذر بخواهد.

نامه 96 نهج البلاغه

/ 2 نظر / 9 بازدید
فاطمه

امام علی: آنچه را که برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند و آنچه را که برای خود نمیپسندی برای دیگران هم مپسند.

اسی

سلام امروز جمعه است خدا کند که مرا با خدا کنی آقا ز قید و بند معاصی رها کنی آقا دعای ما به در بسته می خورد ای کاش خودت برای ظهورت دعا کنی آقا عزاداری ها مقبول حق