17شهریور

بنام خدا

مشابهت17 شهریور در ایران با امروز بحرین برای

17شهریور

همه یک نشان است

در کشتار مردم عزم جزم کردن

کشتن برای ماندن

کشتن کودکان و زنان برای حکومت

استفاده از قدرت سرکوب برای ماندن بر سر قدرت

مشابهت دیروز پهلوی با امروز آل خلیفه و آل سعود است

انکار واقعیت هیچ از حقیقت نمی‌کاهد

واقعیتها روز بروز آشکار می‌شود و دروغ و تزور همراه با زور و سلطه خود را نابود می‌کند

محمدرضا شاه ایران یک نشان عمومی برای این مورد است

حالا با یک توطئه بتونی از سال سی و دو بگریزی سال 57 می‌آید کوبنده و وحشتناک

دیروز بن علی رفت خیال کنم خیلی بهتر رفت تا رفتن و نرفتن نامبارک مصری و نا مبارک مصری بهتر رفت تا معمر قذافی لیبیایی

و علی عبداله صالح بنظر می‌آید بدتر از قذافی برود

و آل سعود که شریک ریختن خونهای شهدا در بحرین و یمن است

و در کمی قبل تر شریک در قتل کودکان و زنان و مردان بی‌گناه غزه می‌رود

و تاریخ خواهد دید که ظالم ماندنی نیست

صدام رفت از دنیا

امام خمینی هم رفت از دنیا

این دو در کمی قبل از رفتن در این دنیای فانی با هم بر سر اصول جنگ داشتند اما هر کدام چگونه از این حیات به سرای دیگر پا گذاشتن

مردم هر دو را دیدند

مواضع آنها

حرکات آنها

قذافی تا قبل از بار زدن تاسیسات هسته‌ای و روانه آمریکا کردن بین مردم لیبی یک وجه داشت

بعد از آن یک وجه

برای غرب و آمریکا این مرد قبلش یک جانی بود و یک تحریم شده

بعد از آن مرد صلح شد و ضد تروریست

این تعریف غرب است در دمکراسی و تروریست بودن

با غرب باش جانی و دیکتاتور و مستبد باش تو بهترین هستی منافع ما را تامین کن مردمت را بکش سر به نیست کن

زندان داشته باش زندانی سیاسی داشته باش بمب اتمی داشته باش بمب شیمایی داشته باش

اصلاً اگر نداری بهت می‌دهند

صدام تا با غرب بود بر ضد ایران بود بمب شیمایی

کارخانه ساخت آنرا از غرب از همین آلمان دریافت نمود

وقتی صدام به کویت حمله می‌کند غرب مواضع‌اش چیز دیگری است

و وقتی باید عمرش تمام شود

هیچ کدام از این اقلام را نباید داشته باشد

و باید نابود شود

بی غرب باش بهترین دمکراسی را داشته باش تو مستیدی

بی غرب باش هیچ بمب و هیچ جنگ افزاری نداشته باش تو بمب شیمیایی هسته‌ای نوترونی و غیره را داری

تو همه چیز بدی که وجود دارد هستی

اما همه بدی‌ها را داشته باش با غرب باش تو فرشته‌ای

نمونه‌اش حکومت سعودی است

نمونه بارز آن حکومت اسرائیل است که تروریست دست یک دولتی دنیاست

غرب برای حفظ آن از هیچ چیز کم نمی‌گذارد

خنده دار نیست یک سازمان دول(به دروغ ملل) که حمله به کشتی صلح را حق اسرائیل بداند

این یعنی تمام غرب و آبروی غرب

فاشیست به معنای واقعی

این یک واقعیت است که آنچه غرب در جهان اسلام ریسیده بوده در حال پنبه شدن است

و موج دوم انقلابها در حال شکل گیری

این موج همان نشان دادن نقشه راه و همان حرکت تسخیر لانه جاسوسی در ایران است

که با تسخیر لانه جاسوسی اسرائیل در مصر رقم خورد و این ادامه خواهد یافت تا نتیجه رضایت بخش مردم مصر و دیگر کشورها رقم بخورد

شورای نظامی مصر قادر به کنترل و مهار انقلاب و دور زدن انقلاب و مردم نخواهد بود

این بزودی ثابت خواهد شد.

/ 0 نظر / 9 بازدید