فریاد

یا حق

می توان گفت

ساده

کمی هم بی صدا

از کنارت به تنهایی

می گذرد

آهسته

صدایی شنیدنی

برای شنیده شدن

کمی بعد

نشنیده شده

کمی بلندتر

و باز هم

... کمی بلندتر

و.... بلندتر

و آخر فریاد

/ 0 نظر / 35 بازدید