زیارت ناحیه

یا مشهود

قسمتی از مفاهیم زیارت ناحیه  مقدسه

سلام بر کسی که؛ دعا متسجاب است در زیر گنبد حرمش.

سلام بر کسی که؛ قرار داد خداوند شفاء را در خاک شریفش.

سلام بر کسی که؛ امامان از نسل اویند.

سلام بر کسی که؛ پسر خاتم الانبیا.

سلام بر کسی که؛ نسل او  همه از پاکان هستند.

سلام بر کسی که؛ پیشوای دین است.

سلام بر کسی که؛ ساکن کربلاست.

سلام بر کسی که؛ ظالمانه خونش ریخته شد.

سلام بر کسی که؛ با خون زخم‌هایش غسل داده شد.

سلام بر کسی که؛ گریبانهایش چاک خورده.

سلام بر کسی که؛ لب‌هایش از عطش خشکیده.

سلام بر کسی که؛ فرشتگان آسمان بر او گریه کردند.

سلام بر کسی که؛ بدنش به خون آغشته شد.

سلام بر کسی که؛ حرمت خیمه‌هایش شکسته شد.

سلام بر کسی که؛ جان‌ش رنج‌ها دیده.

سلام بر کسی که؛ روح‌ش ربوده شده.

سلام بر کسی که؛ شکسته شد پیمانش.

سلام بر کسی که؛ شکسته شد حرمتش.

سلام بر کسی که؛ فرزند شیرخوارش با تیر سه شعبه شهید شد.

سلام بر کسی که؛ بدنهایی برایش شهید شدند که لباسهایشان به غارت رفت.

سلام بر کسی که؛ سرهایشان بالای نیزه رفت.

سلام بر کسی که؛ زنان خیام حرمش به بیرون شتافتند.

سلام بر کسی که؛ خونش ریخته شد. 

سلام بر کسی که؛ اعضاءاش تکه تکه شد.

سلام بر کسی که؛ سه شبانه روز بدن پاکش در آفتاب افتاد.

سلام بر کسی که؛ شهید شد تا اسلام بماند.

سلام بر کسی که؛ نماند که ذلیل گردد.

/ 4 نظر / 8 بازدید
emran ghannady

محرم تسليت باد. وبگاه زيبايي داري به وب من هم سري بزن منتظرم. ارسال پيامك تبليغاتي انبوه هر پيامك 70 كاركتري 9تومان سامانه ارسال پيامك شماره ارسال 8 رقمي 15000تومان چاپ تراكت تبليغاتي A3 - A4- A5 -A6 زير قيمت بازار شهر شما ليست قيمت تراكت و كارت ويزيت www.sendsms.bliogfa.com برادران قنادي 09199674177 09174126959 با ما به جمع حرفه اي ها بپيونديد

emran ghannady

محرم تسليت باد. وبگاه زيبايي داري به وب من هم سري بزن منتظرم. ارسال پيامك تبليغاتي انبوه هر پيامك 70 كاركتري 9تومان سامانه ارسال پيامك شماره ارسال 8 رقمي 15000تومان چاپ تراكت تبليغاتي A3 - A4- A5 -A6 زير قيمت بازار شهر شما ليست قيمت تراكت و كارت ويزيت www.sendsms.bliogfa.com برادران قنادي 09199674177 09174126959 با ما به جمع حرفه اي ها بپيونديد

emran ghannady

محرم تسليت باد. وبگاه زيبايي داري به وب من هم سري بزن منتظرم. ارسال پيامك تبليغاتي انبوه هر پيامك 70 كاركتري 9تومان سامانه ارسال پيامك شماره ارسال 8 رقمي 15000تومان چاپ تراكت تبليغاتي A3 - A4- A5 -A6 زير قيمت بازار شهر شما ليست قيمت تراكت و كارت ويزيت www.sendsms.bliogfa.com برادران قنادي 09199674177 09174126959 با ما به جمع حرفه اي ها بپيونديد