انتخاب راه

یا رب العالمین

چقدر بعضی ها فکر می کنند زرنگ تشریف دارند

فکر نمی کنند با موجودیت یافتن آنها روزی آنها تعیین و تامین شده است

آنچه که دارند نه مالک آن هستند نه مفید برایشان بلکه بند آن هستند

آنچه که روزی آنها شده است فقط نوع آن دست آنهاست که چگونه صرف کنند

به خوشی یا ناخوشی

به حلال یا به حرام

به ... یا به .....

قسمت هرکس برایش معین است.

راه پیدا کردن آن به او واگذار شده است

.....

انسان برای عبادت آفریده شده

هر گاه که خدا را عبادت نکند در حال عبادت شیطان است!

حال شاید اگر خیلی توان داشته باشد کس دیگری را عبادت نکند به عبادت نفس خود مشغول است.

اگر بتوانیم توجه کنیم هیچ وقت دچا کجی نمی شویم

/ 0 نظر / 49 بازدید