عيد فطر

                  بنام بزرگترین پاداش دهنده               

شاید عید فطر برای روزه‌داران یک حلوات دیگری داشته باشد.

چون:و مبارک باید این عبادت و طاعت.

یک ماه بر خوردن و آشامیدن ٬ گفتار٬ رفتار ٬ اعمال و دیده خود

مراقبت سخت گذاشتن تا بگویند:

خدایا فقط بخاطر طاعت تو .... هیج رنجی٬ رنج نیست.

هیچ سختی٬ برای اطاعت از امر تو سخت نیست.

هیج گرسنگی و تشنگی٬ برای رسیدن به عبودیت بر ما سدی نیست.

هیچ نیست٬ بستن زبان بر غیر حق.

هیچ نیست٬ بستن چشم بر نامحرم.

هیچ نیست٬ بستن گوش بر صدای حرام.

هیچ نیست٬...... وقتی تو بخواهی.

من هم نخواهم بود٬......

اگر تو اراده نکنی٬ هیچ هم نیست.

خالی می‌شویم از هر غیری٬ برای پر شدن از فیض‌ات.

خالی می‌شویم از هر ناپاکی٬ برای پر شدن از پاکی‌ات.

خالی می‌شویم از هر حرامی٬ برای پر شدن از حلالت.

خالی می‌شیم از هر بودی٬ برای با تو بودن.

و....و اینک عید است تا بگویم خدایا امر تورا طاعت کریدم. هرچند ناقص و کم.

اکنون عید است. و این حلاوت بزرگ که خدای من٬من  بنده تو هستم.

خدای فقط دلم می‌خواهد تو را و آنچه را تو خواسته‌ای.

هیچ نمی‌خواهم جز اطاعت دستورات تو.

... خدایا آیا آنچه که خواستی کردم.

می‌خواستم ولی اگر توفیق نداشته‌ام بر من ببخش.

همین که اراده کردم... شاید شیطان را نامید کرده‌ام. به همین بر من ارزانی کن

آنچه را که ارزانی داشته‌ای صالحان را.

همین که خواستم در راهت قدم زنم٬ اگر نتوانستم مرا عذر پذیر و پذیرش

حق و حقیقت را در دلم قرار ده.

همین که در سرپیچی امرت نخواستم باشم٬ اگر کم بود ٬ تفضل کن و بخواه

که دیگر هیچ موقع در امرت قصور نکم.

پروردگارا !

دستم خالی است.

اما دامن جز تو را نخواهم گرفت.

... با بودن  یاور مهربانی چون تو٬ همه کمک کننده‌ها هیچ‌ دانم.

مولای من! هرچه می‌گویم جز دوگانگی کلام و رفتارم نیست.

و تو خود راهم را ٬ رفتارم را٬ اعمال‌ام را بر آنچه که خود می‌پسندی استوار کن.

که هیچ قصور نکنم.

که اگر یاریم نکنی در درگاهت شرمنده‌ام.

می‌ترسم از آن روز٬ که خالی باشد دفتر اعمالم.

خودت بنویس اعمال ناقص‌مان را نیک.

از تو جز خیر نخواهیم.

و خود عطاء کن خیر اعمال را بر ما.

...... و عید در پیش مبارک باشد با همه حلاوتها و شیرینی‌ها بر شما روزه‌داران عزیز.

/ 0 نظر / 3 بازدید