مقاومت

بسم الله الرحمن الرحیم 

می‌بینم، با تمام وجود می‌شناسم تو را؛ تو همان هستی که با ایثار بهترین سرمایه‌ات این وطن را از لوث وجود دشمنان نجات بخشیده‌ای اینجا تو را درک می‌کنم. باید چنین باشد که هست، این جمعیت بازدید کننده تو را می‌شناسد، مقاومتت و استقامتت را؛ آهای انسانها! فریاد می‌کنم شما را که ببینید او را. او اینجاست. قدرت او نمایان شده است اینجا را قطعه‌ای از بهشت گفته‌اند و بی مسما نخواهد بود. پاره‌های استخوانهایت اینجاست تو تمام وجودت برای این کشور و ارزشهای اسلام اینجا مانده، تو جاودانه همیشه تاریخی چه با استقامت ایستاده‌ای باورت دارم. هنوز از وجود تو قدرتی است اینجا درکی بزرگ که دریاها را به تلاطم در آورده است. او در خودش تورا شناخته و تا ابد خواهد داشت. تو با شلمچه شده‌ای و شلمچه را برای تاریخ زنده کرده‌ای .

/ 2 نظر / 9 بازدید
ابوالفضل

مطلب جانگداز جانداری است موفق باشيد