سخن24

یا حی

امام جواد علیه السلام:

خداوند چنانکه بر خشم بر زنان و کودکان خشمگین می‌شود بر هیچ چیز دیگر چنین خشمگین نمی‌شود.

آنکس که به غیر روی آورد خداوند به همان واگذارش می‌کند.

فاش کردن کاری پیش از استوار کردن آن سبب تباهی آن می‌شود..

فساد اخلاقی آدم بر اثر معاشرت با بی‌خردان است.

نیکوتر از شگفتی در گفتار این است که سخن نگویی.

در کارها ثابت قدم باشید تا کامیاب و موفق شوید.

عالمان به سبب زیادی جاهلان غریبند.

توجه قلبی به پروردگار متعال بهتر و سزاوارتر است از خسته کردن اعضا با ظاهر عبادات.

سخن 23   سخن 22    سخن21    سخن20   سخن19   سخن 18  سخن17   سخن16   سخن 15   سخن14   سخن 13  سخن١٢   سخن11  سخن10    سخن9   سخن٨  سخن ۷  سخن ۶   سخن۵   سخن۴     سخن٣    سخن۲     سخن1   

/ 0 نظر / 13 بازدید