باران

بسمه تعالی

  می‌توان آنجا را دید پر است از ابر اینطرف‌تر را غباری بین ابرها و زمین پر کرده است یعنی بارش و بارندگی است.

اما امروز باید خارج شد از منزل و به دشت و صحرا سری زد تنفسی نمود و هوایی خورد.

شادی را به روان تزریق کرد.باران

آخر همه اعتقاد دارند که می‌شود انرژی گرفت و برای آینده پر انرژی بود. شاید درست باشد ولی ظاهراً باران می‌خواهد یک نفس مضاعف را هدیه کند.

خیلی‌ها می‌گویند باران می‌خواهد امروزمان را خراب کند ولی من باران را زندگی و ادامه آن می‌دانم همانطور که آب مایع حیات است باران نیز مایع زندگی است و بلکه مادر آب.

هرچند نمی‌توان گفت که آب از باران است نمی‌توان گفت ابر هم از آب ایجاد می‌شود.

در خلقت زمین و جهان ابتدا ابر بوده سپس آب و زمین از آن ایجاد شده است و امروز آن آب  دریا که ابر مادر باران می‌نامیم و تولید کننده و مولد آن، این آبی که حیات‌بخش است آب باران است نه آبهای شور دریا، راستی اگر باران نمی‌بارید و رودها تشکیل نمی‌شد و به دریاها نمی‌پیوست، دریاها خشک نمی‌شدند!

بنظرم باران چقدر رحمت بزرگی است.

دریاها چقدر عظیم هستند و ما بشری هستیم که بند حیاتمان را به رحمت گره زده‌اند نه به بزرگی.

ای خدای رحمان تو چقدر بزرگی .

/ 0 نظر / 8 بازدید