السلام علیک یا فاطمه الزهرا(ع)                                 

                           به مناسبت ایام سوگواری صدیقه کبری (س)                             

آیاعلی(ع) نیست همان علی(ع) بدر؟

آیاعلی(ع) نیست همان علی(ع) احد؟

آیاعلی(ع) نیست همان علی(ع) خیبر؟

آیاعلی(ع) نیست همان علی(ع) احزاب؟

آیاعلی(ع) نیست همان علی(ع) خندق؟

آیاعلی(ع) نیست همان علی(ع) برائت؟

............

این علی(ع) همان علی(ع) است اما آنجا باشد ؛ اینجا نباشد .

آنموقع علی می‌جنگد برای اسلام؛ اما امروز نباید بجنگد بخاطر اسلام.

آنروز علی می‌کشد برای اسلام؛ اما امروز نباید بکشد برای اسلام.

آنروز روز غرش علی بود برای اسلام؛ امروز روز سکوت اوست برای اسلام.

آنروز علی شمشیر از نیام می‌کشد برای اسلام؛ امروز علی برای اسلام باید شمشیر بر نیام کند.

آنروز قدرت علی بود آب دیدن دین محمد(ص)؛ امروز دست بسته علی است برای برآب نرفتن دین پیامبر اعظم(ع).

علی(ع) گر برای اسلام باید بغرد؛ بخندد؛ بگرید؛ جان دهد؛ جان بستاند؛ شمشیر کشد؛ شمیر بر گیرد؛ بخوابد؛ بشتابد؛ بایستاد؛ تازیانه زند؛ شلاق خورد؛ زهر خورد؛ گرسنگی دهد؛ گرسنگی خورد؛ فرزند تقدیم کند؛ برادر ادب کند؛ پدر پیش کشد؛ روح زند؛ روح قطع کند؛ نفس کشد؛ خاموش باشد؛ بنشیند.

 بهتر از جان؛ فاطمه(س) پاره تنه پیامبر(ص) دهد.

همه برای اسلام تقدیم می‌کند.

اما علی(ع) تمام دنیا و آنچه در آن است را پشیزی نمی‌خرد.

پیش علی(ع) خلافت به اندازه آب دهان بزی ارزش ندارد.

علی (ع)تنها علی(ع) است.

چه بگوید؛ چه بشنود.

همه برای خداست.

اخلاص علی (ع)بالاتر از درک من و توست.

پس علی (ع)مولا؛ علی (ع)امام؛ علی (ع)لیلة‌المبیت؛ علی(ع) خندق؛ علی(ع) خیبر؛ علی(ع) مبلغ سوره برائت؛ علی(ع) مسجد‌الحرام؛ علی(ع) مسجد کوفه؛ علی (ع)ابن ابی طالب.

علی(ع) میراث ییامبر.

علی(ع) جانشین یگانه محمد(ص).

علی(ع) تبوک( انت منی بمنزلة هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی).

همه علی(ع) است.

همه علی(ع) برای دین خداست.

پس چون گفت: انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله وعترتی.

این عترتی باقی است تا ابد و اوست اول.

علی(ع) امام و فاطمه(س) اولین شهید را ولایت و امامت.

.... آه که او از خاک تا افلاک از سر تا پا  همه خدایی است .

همه عمر جز برای اسلام نبود. چه در صفین چه در نهروان چه در جمل چه در کرسی قضاوت چه در امارت خلافت.

عجب سوال بی‌خودی!

چرا علی(ع) ؟

نیست در کنار زهرا؟

در کنار زینب؟

در کنار حسنین؟

در سقیفه بنی‌ساعده؟

و......

علی‌(ع) هست و توان درک ما نیست.

علی(ع) کجا و فهم ما کجا؟

علی(ع) علی (ع)است همانطور که فاطمه(س) فاطمه(س) است

چون آتش به آشیانه علی(ع) گرفت.هستی فاطمه(س) پایان گرفت