یا محبوب

ای گل نرگس بیا!

ای چشمه زلال بیا!

ای سبز همیشه بیا!

ای نازدانه علی بیا!

ای با صفای مصطفی بیا!

ای  رعنایی فاطمه الزهرا بیا!

 ای  معشوق منتظران  بیا!

ای  زیبای تام ما بیا!

ای  روشنای شب هایمان بیا!

ای  گلشن پر گل بیا!

ای  مقتدای رهنما بیا!

ای  صفدر حیدر کرار بیا!

ای  باغ گلستان با صفا بیا!

ای  دستگیر بی کسان بیا!

ای  چلچراغ رواق دیدها بیا!

ای  مظهر عشق و ایمان بیا!

ای  لالایی خوابهای سپید بیا!

ای جان جانان بیا!

ای سقای تشنگان بیا!

ای مهربان بی همتا بیا!

ای سفید تا ابد بیا!

بیا که این منظر جای توست.

 بی توچه تنگ و بی صفاست!

بی تو چقدر سرکش است وسوسه ها!

بی تو چقدر هیچ است مقدار!

 

هدیه به همه عاشقانش