روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر                  

بر همه سفید پوشان عرصه خدمت به همه انسانهای دربند و آواره و

                 آسیب‌دیدگان سیل و زلزله و .... مبارک باد.              

جمعیت هلال احمر  ایران