بنام یکتای بی همتا

با سلام خدمت همه همراهان ارجمند

چون تعداد زیادی اشکال در قلم ها دیده شده حالا این قالب را موقت انتخاب کردیم تا ببینیم اشکال رفع می شود یا نه.

لذا منتظر هستیم ببینیم دوستان اشکال بین و عزیزان خیرخواه هر کدام نظرات خود را بدهند.

نشد امروز هم ما خرابکاری نکنیم

تا فردا

برای رفع عطش دیدار