امروز : 

                                            روز  ملی                                      

                                                                  خلیج همیشه فارس 

                                       برهمه ایرانیان مبارک باد                     

وآغاز عملیات بیت المقدس بر همه فجر آفرینان و دفاع کنندکان از میهن و اسلام و مرزبانان و هم‌وطنان عزیز مبارک