بنام حق

همانطور که دوستان زیادی از همران خواسته بودند چون بایگانی ماهانه و پست های زیاد تعداد زیادی از مطالب را نه در بایگانی می‌توان یافت و نه در صفحه اصلی بدین جهت بایگانی را به هفتگی تغییر داده‌ایم تا با ۱۰ پست مطلب بهم جور باشد.

البته اینکه چرا تعداد پستها را افزایش نداده‌ام بدین جهت که اولا حجم بالا نرود در ثانی باز هم در ماه چون مطلب بیش از ۲۰ می‌شد و انتخاب بیشتری نیست لذا مشکل احتمالا باقی می‌ماند.

حالا اگر بعدا لازم شد تغییر دادن نه عیب است و ما هم در خدمت.

همیشه جاری از وبلاگ آقای حیرانی