شهرستان انار در کنار کویر با هوایی سرد در زمستان و تابستانی گرم و مردمی خونگرم و دوست داشتنی.

در شمال استان کرمان

نمایی از امامزاده(س) شهرستان انار

 

کتابخانه و مجتمع فرهنگی هنری شهرستان انار