علی اکبری


+ اخطار قطع !

   بنام خداوند توانا     

این مطلب را از این جهت انتخاب کردم که خیلی‌ها خیال نکنند ما یاد نداریم به موقع و سربزنگاه و خیلی جای حساس! احساس مسئولیت کنیم.

نه اینطور نیست انتقاد می‌کنیم خیلی شدید٬ همچنین بعضی‌ها هم هی نگویند که سطحی نگو که ما مفهوم نشویم.

بخصوص مطئمن هستم که این همسایه بغلی ما گلستانه نازدانه اینبار این مطلب را خواهد فهمید و دیگر بحث و فحص آی.کیو  و .... مطرح نخواهد کرد. به به از قدم دولت الكترونيك و استان پايلوت!

چندی از سال جدید نگذشته بود که اعلام شد استان کرمان بعنوان پایلوت(مفهوم اون با خودتان که با فرهنگستان فارسی رابطه قوی دارید) دولت الکترونیک اعلام گردیده! ما که همیشه در آرزوی دولت الکترونیک و اینکه بنشینیم پشت این رایانه بی‌زبان و سیر کنیم در گوشه و کنار و کارهای مالی و پولی و بانکی و .... خود را به انجام برسانیم ٬ دلمان پرپر می‌کرد و سرمان درد از اینکه استان‌مان اینبار انتخاب شده در یک امر بسیار مهم و حساس! بال بال می‌زدیم و درخواب پرواز و پر درآورده بودیم که نگو و نپرس.

البته این پر زدن‌ها همان اوایل برایم شک برانگیز بود٬چرا که سال قبل هم که قرار بود برای دانش‌آموزان یک حساب الکترونیکی باز کنند و بدین‌سان دانش‌آموزان را تحریک کنند که در این راه قدم نهند و بتوانند دیگران را تشویق و ترغیب به استفاده از رایانه و فن‌آوری اطلاعات نمایند و کمک کنند اولیاءشان را . به وسطهای اجرای طرح نرسیده بودیم که پایان یافت و اجرا نشده خاموش شد و کسانی که درگیر آن شده بودند از جمله خودم نفس راحتی کشیدیم و بگذریم که از این اقلام برایمان فراوان است و گفتن بی‌فایده.

حالا بریم سر دولت الکترونیک محترم(البته جابجایی کلمه اصلاْ عمدی نبوده و شدیداْ تکذیب می‌کنم) که مصاحبه باشد و بحث‌ها در مورد آن کلام بسیار رفت و تبلیغ تلویزیونی و رادیویی و نشریه‌ای و وبی و... بسیار بود٬ ما در این شکها بودیم که چشم‌مان به دو عدد در قبوض آب و برق٬ تلفن همراه روشن شد!همه از ما می‌پزسیدند که اینها چه هستند؟ و ما با آب و تاب توضیح می‌دادیم که دولت الکترونیک یعنی همین بجای رفتن در صف بانک می‌روی یک عابر بانک پیدا می‌کنی یا رایانه را روشن و... این دو عدد را شناسه قبض و شناسه پرداخت بهش می‌دهی و این رایانه بی‌خاصیت مبلغ قبض را از حساب بانکی(الکترونیکی) شما کم و بحساب الکترونیکی(الکترومکانیکی) شرکت برق و آب و.... ( هر زهر مار دیگری ) خدماتی دیگری در همان لحظه! واریز می‌کند. آن شرکت کلی از کارش کم می‌شود که این قبوض پرداختی را باید دستی وارد رایانه می‌کردو ... و شما هم از دست صف بانک و .... راحت می‌شوی!

با اینکه خودم با مسرت این توضیحات را می‌دادم به کل آن گفته‌ها و عملکردها شک داشتم....اما از آنجا که چاه‌کن همیشه ته چاه هست هرچند که محتاط باشد بعد از دوباری که این اعداد زیبا را در قبوض دیدیم دیگر طاقتمان طاق شد و نوبت قبل تمام قبوض را بدست گرفته و کنار عابر بانک ایستاده و دو عدد عزیز قبض آب را بهش دادم و عابربانک هم مثل بچه حسابی مبلغ قبض را نشان داده و بعد از تائید حقیر پول را برداشت ما هم تحریک بیشتر شده قبض برق را و دو قبض تلفن خویش و خانم را با مسرت بپرداختیم و افسوس بسیار بخوردیم که ای‌ کاش تلفن ثابت نیز این دو رقم نازنین را می‌دشت تا از دست این متصدی بانک و صف و ... نیز می‌راحتیدیم.

با افتخار تمام وارد بانک شده بعد از اینکه نوبتم شد قبض تلفن ایستاده(ببخشید ثابت) را پرداختیم و بقیه قبوض پرداخته بوسیله عابر بانک عزیز را نشان داده و گفتم کی‌بشود که این قبض هم بشود مثل بقیه و من در صف نی‌ایستم(به من نخندید) چون در بانکهای انار برای پرداخت هر قبض باید جداگانه در باجه مخصوص خودش بایستیم و همه قبوض را نمی‌شود تقدیم یک متصدی و باجه نمود و پرداخت باید برای پرداخت هر کدام صف آن باجه مخصوص رفته طی طریق همان کنین نه دیگری! این هم از نوآوری‌های استان کرمان است که قدر هرچیزی را بدانی.

...بگذریم اما دو هفته از پرداخت خیلی بیشتر نگذشته بود که یک S.M.S آمد (البته همه مي‌دانيم كه طبق يك قرارداد نانوشته و امضاء نشده بوسيله دو طرف مخابرات هزينه اين پيامك‌ها را از صاحب همراه بر مي‌دارد!) بعلت پرداخت نشدن قبض اگر تا دو ماه ديگر بدهي خود را نپردازيد  با  قطع   روبرو و هزينه‌ها و مشكلات وصل دوباره دوچار خواهيد شد! البته به آن تلفن همراه هم چنين پيامي رسيد هرچند كه گوشي در جيب ديگري است ولي هزينه از جيب بنده گردن باريك است؛ حالا کار نداریم شما بگوید چگونه قبضی را که پرداختم باید بپردازم باز خوبه دوماه فرصت دارم اگر پست(شهرستان) انار قبوض ماه جاری را آورد و گم نکرد و من رفتم گرفتم هی به من نخندید(اینجا در انار قبوض را باید برویم باجه پست بگیریم به درب خانه نمی‌آورند) باز می‌خندی که چی همه امور به همین راحتی حل و فصل می‌شود!

چند روز پیش هم قبض برق آمد دیدم بدهی قبلی در آن چشم‌نواز است! و شما بخوانید که قبض آب هم٬هم.

زنگ زدم شرکت محترم برق انارکه ما قبض برق را با عابربانک و بقیه قضایا.... با کمال آرامش و متانت با کلی احوال پرسی (که معلوم بود این آقای محترم در دلش دارد به من می‌خندد و طعنه می‌زند ) و سعه‌صدر نشان می‌دهد مرا راهنمای فرمود که تشریف ببرم اداره ایشان و قبض عابر بانک را که پرداخته‌ام رسیدش را ببیرم و ایشان با کمال احترام به ارباب رجوع درست کرده و من بروم در بانک بپردازم که در این هوای سرد و برفی به بی برقی و روشنایی دچار نشوم.گفتم چقدر شما نازنین هستی که به مشتریان احترام قائلی .چون من می‌خواستم در صف بانک معطل نشوم این غلط را کرده‌ام حالا من یک ده٬دوازده کیلومتر بی‌اندازم بیآیم آنجا که شما مشکل مرا حل کنید و سپس بعد درسرها و صفوف شما به صف بانک بپیوندم و ادامه ماجرای قبل... آخر ما می‌خواستیم مُبلغ این پایلوت دولت الکترونیک باشیم که پس‌رو شدیم(چون دو مرتبه قبلی را چشم بسته بودم).حالا با این تفاصیلی که شما می‌فرمایی چگونه تبلیغ کنم؛ ایشان فرمودند این دیگر زیاد به من ربطی ندارد آنچه که من می‌توانم انجام دهم همین است! بهش گفتم من هرگز پیش شما نمی‌آیم می‌دانی چرا؟ چون باید کلی انرژی مصرف کنم و کارت سوخت بسوزانم(بعداْ این یکی هم شرح می‌دهم) و وقت طلا هدر دهم یعنی هم وقت شما و هم وقت من هدر می‌رود شما برنامه‌تان را درست کنید و دفعه آینده که قبض صحیح بدستم رسید می‌پردازم و خود را مسخره حرفهای خویش و تبلیغ‌های بی‌خود خویش و شما نمی‌کنم. ایشان فرمودند راست می‌گویی! پس پیش من نیا منتظر باش وقتی مامور ما برق‌ات را قطع کرد آنوقت هزینه وصل را نیز خواهی داد شاید آنروز من اینقدر اعتماد هم به آن قبض عابری‌بانک‌ات هم نداشته‌ باشم .! با نیشخند و زهرخند از هم خداحافظی کردیم.

این قصه برای قبض آب هم تکرار می‌شود و....

شما می‌گوید این مشکل کی می‌خواهد در این مملکت حل گردد که هنوز در این یک کار ساده رایانه‌ای مانده‌ایم و شعار می‌دهیم که می‌خواهیم انتخابات الکترونیکی و آن لاین(ببخشید کلمات از مبلغین است که با فرهنگستان زبان فارسی ارتباط تنگ دارند از من نیست) برگزار نماییم.

 آیا با این روش و طریق امکان دارد؟ کدام مرجعی این عملکرد را می‌پذیرد؟

راستی تا یادم نرفته از این اخطار قطع بگذرم و از دیگر مزایای دولت الکترونیک برایتان بگویم.!!!

من چند کارت هوشمند داشته باشم خوبه!!!؟؟؟

اولین کارت هوشمند مربوط به حساب بانکی الکترونیکی بنده است که چند سال قبل در یکی از بانکها (مهم نیست کدامشان همه از سروته یک کرباسند)  با افتتاح حساب و پرداخت سه هزارتومان در جیب مبارک گذاشیم و بعد از خراب شدن یک سه هزار تومان دیگر نیز نقد کردیم وباز هم اگر این غلطها بکنیم باز هم باید دست به جیب شویم.

چند ماه بعد سازمان آموزش و پروش استان با یک قرارداد( نون و آب‌دار) با شرکت ثمین برایمان یک کارت هوشمند اعتباری راه انداخت که با آن بتوانیم با شرکتها و مغازه‌های طرف قرارداد خرید کنیم.

سال گذشته وزارت آموزش و پرورش با یک قرارداد (نونکی.آبکی) با بانک اقتصاد نوین یک کارت الکترونیکی(ببخشید هوشمند) در جیب همه فرهنگیان گذاشت که بتوانند خرید کالابرگ خود را انجام دهند که هیچگاه(تاکید می‌گردد هیچ موقع) این کارت شارژ(ببخشد این یکی نیز از من نیست) نشد که نشد! و نخواهد شد.

ماه قبل هم دوباره با یک قرارداد (آبکی و نون دار) با بانک سپه یک کارت هوشمند صددرصد صفری(ببخشید سفر کارت) به جیب‌مان بی‌افزودند که بانک سپه خودش آنرا نمی‌شناسد حالا بماند که ما اطلاع از مزایای! فراوان آن نداریم ولی ظاهراْ وقتی شارژ بشود! که شاید(حتماْ) نشود وقتی به یک هتل که هیچگاه یک فرهنگی در مسافرت جرئت رفتن بطرفش را ندارد وقتی به سویش برود از او روی می‌گرداند تخفیف دارد! حالا هتل که نقدی پولش می‌دهیم راهمان نمی‌دهد چگونه با تخفیف این کارت چنین ما را منزل می‌گزیند؟ خدا عالم است.

احتمالاْ هنوز چند روزی از این قضایا نگذشته دوباره وزارتخانه محترم با یکی دیگر از محترم بانکها یک قرارداد(ببخشید هی باید آبکی و نونکی را تکرار کنم) بانک ملتی رفاهی ..که از قافله عقب افتاده‌اند می‌بندد شاید فرجی شد.يك كيف سامسونيت تهيه كنيد براي كارتهاي هوشمند.

یک یا چندین کارت هوشمند دیگر نیز به جیبهای مبارک ما    قالب   خواهد شد که  خالی  نباشد.

آیا هیچ‌کس هست که به ما جواب دهد هزینه هر کارت هوشمند چند تومان ناقابل است و اینرا در تعداد دو میلیون نیرو ضرب و سپس ضرب در تعداد(کارت) کند تا پول وزرات ما معلوم شود چقدر دارد هزینه هوشمندکارت نازنین می‌گردد. بعضی شائیه می‌کنند که هزینه آنرا بانک می‌پردازد حالا اصلاْ هزینه آنرا آن شرکت سازننده این کارتها می‌پردازد مگر فرق می‌کند هزینه مملکت که فایده نداشته باشد از جیب هر جایی باشد بیت‌المال است مگر بیت‌المال فرق می‌کند که کی هدر می‌دهد؟

حالا تولید را که بگذریم هزینه حمل و توزیع و پخش این کارتها نیز اضافه می‌شود تا بدست ما برسد و ته جیب کارتی که حالا از جیب باید به کیف و شاید هم از نوع سامسونیت یا مسافری تبدیل شود تا جای این‌همه کارت(آن هم از نوع هوشمندش) در آن باشد.

راستی در جیب من یک کارت هوشمند دیگر نیز بود که داشت از ذهنم هدر می‌رفت و آن هم درست حدس زدید کارت هوشمند سوخت بود آنچه این بی‌فایده جیب بنده چقدر طاقت داشته باشد و گنجایش! و حافظه بی‌چاره من که باید هفت هشت رمز کارت هوشمند را بیاد آورد(باز می‌خندی) خنده ندارد آخر کارتی که شارژ نشود و دستگاهی آنرا نشناسد نمی‌شود رمز مبارکش را تغییر داد به یک شماره سال تولد که یادم بماند!!!

راستی راستی مبارکه یک کارت دیگر در راه است!

این یکی کارت هوشمند ملی است که وزیر محترم کشور در جواب استاندارد نبودن کارتهای ملی فعلی اعلام داشتند که این کارتها نه اینکه بی‌استاندارد ند بلکه بی‌هوشند ضمن هوشیار شدن استاندارد خواهند شد. چندباره مبارک باشد حتماْ قابلیت شارژ داشته و رمز دار خواهند بود!

یک کیف تهیه بفرمائید تا جای تمام کاتهای هوشمند دولت الکترونیک را داشته باشد!

اضافه می‌شود( از هوشمند و غیر آن صرفنظر می‌شود) کارت شناسایی٬کارت بیمه٬ کارت گواهینامه٬ شناسایی خودرو٬بیمه‌نامه٬ اهدا خون٬ اهدا عضو٬ کتابخانه٬ استفاده از اینترنت و کارت.............. سرم از همه کارتها درد گرفت و سرتان را بدرد آوردم.

کشورهای پیشرفته جهان یک کارت می‌دهند دست فرد و هر شرکتی و بانکی اطلاعات خودش را در آن گذاشته و برمی‌دارد و بهش می‌گویند کارت جامع خواهش‌می‌کنم مستر‌کارت.

ولی ما برای هر کاری حتی در خیال و گمان و وهم خود یک کارت می‌سازیم و در همین کارت هم نمی‌توانیم آنچه را که نیاز داریم بگذاریم و یا درست برداریم و اصلاْ استفاده کنیم تا برسد به بهینه!

راستی هنوز شما دارید مرا کمک می‌کنید......!؟

به وزرات کشور توصیه می‌شود فکری جامع‌تری به کارت هوشمند خودش بکند که تا بتواند جامع باشد و راهگشای مشکل هوشمند‌کارت‌ها وگرنه یک آسیب اجتماعی فرهنگی و.... نیز از این نورسیده( دیر رسید) وارد خواهد شد.

نویسنده : علی علی اکبری ; ساعت ۱۱:٤۱ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱۳۸٦/۱٠/۱٩
تگ ها:
comment نظرات () لینک